Uygun Fiyat, Etkin Eğitim, Geçerli Sertifika

Yangın eğitimi; yasalara göre olası yangın afeti durumlarına hazırlıklı olmak için iş yerlerinde alınması zorunlu bir eğitimdir. Yangın eğitici eğitimi sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları tarafından bu eğitimler verilir ve tatbikatlar yapılır. Yasalara göre çok tehlikeli sınıfta olan iş yerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde 50 çalışana kadar; arama, yangınla mücadele, kurtarma ve tahliye gibi konulara hakim, donanımlı ve özel eğitimli en az bir çalışan bulunmalıdır. Bu yüzden yangın eğitimi zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetmeliğe göre her işletmede Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturulmalı ve bu ekiplere gerekli yangın eğitimi verilmelidir. Her iş yerinde uygulamalı yangın tatbikatı yılda en az bir kez yapılması zorunludur. Deneyimli kadromuz, üstün hizmet anlayışımız ve kalitemiz ile yangın eğitimleri konusunda bizden hizmet alabilirsiniz.

Yangın Eğitimi Yasal Zorunluluğu Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi “İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Yine 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; Arama, kurtarma ve tahliye, Yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Uygulamalı Yangın Eğitimini İş yerlerinde Kaç Kişi Almalı?

Uygulamalı yangın eğitimini fabrikalarda mevzuata göre belirlenmiş acil durum ekiplerinde ki Arama, kurtarma ve tahliye, Yangınla mücadele konularında görevlendirilmiş çalışanların hepsinin alması gerekir. 

Ekipler oluşturulurken; En az Çok tehlikeli iş yerlerinde 50 kişide 1, Tehlikeli iş yerlerinde 40 kişide 1, Az Tehlikeli iş yerlerinde 30 kişide 1 kişi olarak belirlenmeli.

Temel yangın eğitimini tüm çalışanlar almalı.

Yangın Eğitimlerinin İçerikleri Nedir?

Temel Yangın Eğitimi; Mevcut personele yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmak ve bu konuda mevcut personeli teorik olarak bilgilendirmek üzere düzenlenen eğitimlerdir.

 1. Yanma ve yangın bilgisi
 2. Yangın türleri
 3. Tehlikeli Maddeler
 4. Ev ve İş yerlerinde Yangın Risklerini Azaltma
 5. Yangın Söndürme Güvenliği
 6. Yangın söndürme tatbikatı (İsteğe Bağlı)

Uygulamalı Yangın Eğitimi; Eğitim alan kişilere yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda bilgi verilmektedir. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanlarla yangına en uygun şekilde müdahale etme şekilleri konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilerek arama kurtarma sırasında yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

 1. Yanma ve yangın bilgisi
 2. Yangın nedenleri
 3. Yangın türleri
 4. Yangın söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri
 5. Tehlikeli Maddeler
 6. Ev ve İş yerlerinde Yangın Risklerini Azaltma
 7. Yangın Söndürme Güvenliği
 8. Yangın yerindeki tehlikeler
 9. Bina yangınlarında doğru davranış şekilleri
 10. İşletmelerde yangın güvenlik önlemleri
 11. Kurtarma teknikleri, yaralı taşıma usulleri
 12. Yangın söndürme tatbikatı

Eğitimin Süresi Ne Kadar?

Eğitim süresi işletmenin tehlike sınıfına, yangın riskine ve katılımcıların sayısına göre değişiklik göstermektedir. Eğitimin süresi işletmelerle birlikte belirlenmektedir.